שנחאי מוארת חומרי אריזה ושות 'בע"מ
הדפסת נייר אורן
- Feb 27, 2017 -

בזמן הדפסה נייר tipping, מדריך גליל נייר אינטרנט לאחר המסירה לצלחת רולר מסתובבת הדבק להדביק פיגמנט, צבע עודף גירד מהצלחת על ידי מגרד כדי לנקות. בין הגליל לבין הצלחת לתת כמות מסוימת של לחץ, הנייר באופן שווה וחלק בין שני דרך, ציפוי על הצלחות במהירות הועבר נייר. לאחר מכן הזן את החלק מייבש, אשר השלימה את ההדפסה הראשונה. לאחר ייבוש הנייר, ולאחר מכן הדפסה שנייה, הגדילה את סימני הדריכה, באותו אופן. לבסוף, כנדרש על ידי ההזמנה, שנבחרו בקפידה, חיתוך ואריזה, אחסון.